Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γνώση - Εξειδίκευση
Χρηματοδότηση των υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων
Συνέπεια - Αγώνας δικαστικός ή εξώδικος
ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Δομή - Υπηρεσίες

Η Εταιρεία Δικηγόρων «ΛΥΣΙΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδος. Λειτουργεί από το 1994 και στελεχώνεται από εικοσιπέντε έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους, ενώ συνεργάζεται με ένα μεγάλο κύκλο εξειδικευμένων ελεύθερων συνεργατών, δικηγόρων, Πανεπιστημιακών καθηγητών καθώς και οικονομικών, ασφαλιστικών, τεχνικών συμβούλων, συμβούλων επένδυσης ακινήτων και εκτιμητών ακίνητης περιουσίας.

Η δραστηριότητα της εκτείνεται σ’ όλες τις πόλεις και σ’ όλα τα Δικαστήρια της Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό.

Η Εταιρεία στηρίζεται στη σωστή οργανωτική δομή της και στο ιδιαίτερα αξιόλογο, ικανό και δραστήριο ανθρώπινο δυναμικό της. Καλύπτει την εξώδικη ή δικαστική διεκπεραίωση κάθε είδους υποθέσεων που αφορούν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, όπως θέματα αστικού, ποινικού, στρατιωτικού ποινικού, εμπορικού, φορολογικού, τραπεζικού, ασφαλιστικού, δημοσίου, ιδιωτικού διεθνούς, ευρωπαϊκού – κοινοτικού δικαίου, αθλητικού δικαίου, δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης της προστασίας άυλων αγαθών του διαδικτύου.

Διαθέτει τεράστια εμπειρία και απόλυτη εξειδίκευση (νομική, νομολογιακή, τεχνική και οργανωτική) στην διαχείριση κάθε είδους τροχαίου ατυχήματος, που συμβαίνει στους Ελληνικούς δρόμους ή στους δρόμους της Ευρώπης, αφού ο ιδρυτής της Σπύρος Κοτλίτσας ασχολείται, επί 45 συνεχή έτη,  με απόλυτη επιτυχία, στη διεκπεραίωση των ποινικών και αστικών υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων

Την εταιρεία την χαρακτηρίζει η επίδειξη ανθρωπιάς, σε κάθε θύμα τροχαίου ατυχήματος, ατομικά ή οικογενειακά και πάντοτε διατηρεί στενή συνεργασία μαζί τους, για μια καλή και δίκαιη διεκπεραίωση των υποθέσεών των.

Σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση των τροχαίων ατυχημάτων από την δικηγορική εταιρεία είναι η δικαστική ή η εξώδικος κάλυψη των αναγκαίων δικαστικών εξόδων, χωρίς να επιβαρύνει τον εκάστοτε πελάτη της και τα έξοδα και την αμοιβή της την εισπράττει από την πλευρά των αντιδίκων ΜΟΝΟΝ, ΑΦΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕΙ την υπόθεση και πληρωθεί η αποζημίωση, στον εντολέα της.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Ηλίας Κοτλίτσας
Υποθέσεις
τροχαίων ατυχημάτων

Σπύρος Κοτλίτσας
Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικών σφαλμάτων και ποινικού δικαίου

Δημήτρης Κοτλίτσας
Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, Διεθνές δίκαιο και ποινικές υποθέσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας

Τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «ΛΥΣΙΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» βρίσκονται στο κέντρο της πόλεως της Θεσσαλονίκης, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 14, απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κων. Κανάρη 9 στο Κολωνάκι. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν χώρους υποδοχής πελατών, αίθουσες συνεδριάσεως, βιβλιοθήκη καθώς και τα προσωπικά γραφεία των συνεργατών.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050