Δικηγόροι

Δικηγόροι

Σπύρος Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικών σφαλμάτων και ποινικού δικαίου.
Ηλίας Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων.
Δημήτριος Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, Διεθνές δίκαιο και ποινικές υποθέσεις.
Σταμάτης Μπισχινιώτης Υποθέσεις ακινήτων, μισθωτικών διαφορών, εταιρικό δίκαιο και τροχαίων ατυχημάτων.
Δημήτριος Ντοκατζής Εμπορικό, οικογενειακό, κληρονομικό και δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων.
Χαράλαμπος Χριστέλης Υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού, διοικητικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων.
Σοφία Κωσταράκου Ενοχικό, εμπορικό, διοικητικό, ποινικό, αξιόγραφα και οικογενειακό δίκαιο.
Ευτέρπη Σπανού Υποθέσεις ενοχικού και οικογενειακού δικαίου, εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με απαλλοτριώσεις ακινήτων - εκτάσεων ιδιωτικής και δημόσιας ιδιοκτησίας, σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο. 
Άννα Κίτση Υποθέσεις ενοχικού δικαίου (πωλήσεις - συμβάσεις), εμπορικού δικαίου (αξιόγραφα - εταιρείες) και εμπράγματου δικαίου (συμβόλαια - κτηματολόγιο).
Παναγιώτης Ταλιαμπές Υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε θέματα κατασχέσεων και πλειστηριασμών, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθωτικές διαφορές και εμπορικές συμβάσεις και τροχαίων ατυχημάτων.
Γεώργιος Σαφέτης Υποθέσεις εμπορικού δικαίου και εμπορικών εταιρειών, ποινικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων.
Ηλίας Πατσιούρας Εργατικό δίκαιο, εργατικό ατύχημα, μισθώσεις, δίκαιο πώλησης και αθλητικό δίκαιο.
Μαρία Λαδοπούλου Υποθέσεις τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου (ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών), οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, ακινήτων και μισθωτικών διαφορών.
Αικατερίνη Σαμίου Υποθέσεις οικογενειακού, ενοχικού, εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου.
Αικατερίνη Κωνσταντινοπούλου  

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050