Δικηγόροι

Σπύρος Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικών σφαλμάτων και ποινικού δικαίου.
Ηλίας Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων.
Δημήτριος Κοτλίτσας Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, Διεθνές δίκαιο και ποινικές υποθέσεις.
Σταμάτης Μπισχινιώτης Υποθέσεις ακινήτων, μισθωτικών διαφορών, εταιρικό δίκαιο και τροχαίων ατυχημάτων.
Δημήτριος Ντοκατζής Εμπορικό, οικογενειακό, κληρονομικό και δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων.
Χαράλαμπος Χριστέλης Υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού, διοικητικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων.
Σοφία Κωσταράκου Ενοχικό, εμπορικό, διοικητικό, ποινικό, αξιόγραφα και οικογενειακό δίκαιο.
Ευτέρπη Σπανού Υποθέσεις ενοχικού και οικογενειακού δικαίου, εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με απαλλοτριώσεις ακινήτων - εκτάσεων ιδιωτικής και δημόσιας ιδιοκτησίας, σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο. 
Άννα Κίτση Υποθέσεις ενοχικού δικαίου (πωλήσεις - συμβάσεις), εμπορικού δικαίου (αξιόγραφα - εταιρείες) και εμπράγματου δικαίου (συμβόλαια - κτηματολόγιο).
Παναγιώτης Ταλιαμπές Υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε θέματα κατασχέσεων και πλειστηριασμών, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθωτικές διαφορές και εμπορικές συμβάσεις και τροχαίων ατυχημάτων.
Γεώργιος Σαφέτης Υποθέσεις εμπορικού δικαίου και εμπορικών εταιρειών, ποινικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων.
Ηλίας Πατσιούρας Εργατικό δίκαιο, εργατικό ατύχημα, μισθώσεις, δίκαιο πώλησης και αθλητικό δίκαιο.
Γεωργία Ιορδανίδου Υποθέσεις τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου (Νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου και δικαίου αλλοδαπών.
Μαρία Δελημπαϊδη Υποθέσεις ιατρικών σφαλμάτων, οικογενειακού δικαίου, εμπορικού δικαίου, ακινήτων και μισθωτικών διαφορών. 
Μαρία Λαδοπούλου Υποθέσεις τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου (ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών), οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, ακινήτων και μισθωτικών διαφορών.
Αικατερίνη Σαμίου Υποθέσεις οικογενειακού, ενοχικού, εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου.
Ελένη Μάντζιου Ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές και φορολογικές υποθέσεις, δίκαιο ακινήτων, οικογενειακό δίκαιο και κληρονομικό δίκαιο.
Ιωάννης Νικολαΐδης  
Αναστασία Αθανασιάδου  
Αικατερίνη Κωνσταντινοπούλου