Αικατερίνη Κωνσταντινοπούλου - Βιογραφικό Σημείωμα

Αικατερίνη Κωνσταντινοπούλου

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1995. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2018. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στη δικηγορική εταιρία Θεσσαλονίκης «ΛΥΣΙΑΣ».

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε τόσο σε εκδηλώσεις όσο και σε εργασίες στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan) και πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Goethe - Zertifikat C1).

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050