Αικατερίνη Κωνσταντινοπούλου

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1995. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2018. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στη δικηγορική εταιρία Θεσσαλονίκης «ΛΥΣΙΑΣ».

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε τόσο σε εκδηλώσεις όσο και σε εργασίες στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan) και πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Goethe - Zertifikat C1).