Αικατερίνη Σαμίου

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1979. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2005.

Από τον Ιανουάριο του 2007 εντάχθηκε στη δικηγορική εταιρεία «ΛΥΣΙΑΣ» ως ασκούμενη συνεργάτιδα και από το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 φοιτεί στην Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Γνώση Αγγλικής, Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας.