Άννα Κίτση

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το έτος 1995, με βαθμό πτυχίου: Επτά και διακόσια εβδομήντα έξι χιλιοστά (7,276).

Τον Ιανουάριο του 1996 εντάχθηκε στην Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης «ΛΥΣΙΑΣ», αρχικά ως ασκούμενη δικηγόρος και ακολούθως ως εσωτερικός συνεργάτης δικηγόρος.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη (Α.Μ. 5630) και ασκεί ενεργή και πραγματική δικηγορία από 23-2-1998 έως σήμερα, στην εν λόγω εταιρεία, έχοντας εξειδικευθεί στον τομέα των ασφαλιστικών διαφορών από Τροχαίο Ατύχημα (αστική και ποινική ευθύνη), στο ενοχικό δίκαιο (πωλήσεις - συμβάσεις), στο εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα - εταιρείες) και στο εμπράγματο δίκαιο (συμβόλαια - εργολαβικά).

Είναι μέλος της Ένωσης Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου Βόρειας Ελλάδας (ΕΝΑΔΙΑΒΕ).

Γνωρίζει άριστα την γαλλική γλώσσα (Diplome d’ Etudes Francaises 2eme Degre - (SORBONNE II) του Universite Sorbonne de Paris) και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα (State certificate of foreing language proficiency - Level: Independent user - B2).