Δημήτριος Ντοκατζής

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 1986.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Διετέλεσε επί δεκαπενταετία συνεργάτης δικηγόρος της ασφαλιστικής εταιρίας «Groupama-ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.».

Ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των ασφαλιστικών διαφορών και τροχαίων ατυχημάτων, στο εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο σωματείων και στο οικογενειακό / κληρονομικό δίκαιο.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά - Ιταλικά.