Γεωργία Ιορδανίδου - Βιογραφικό Σημείωμα

Γεωργία Ιορδανίδου

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Νομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 1999 έως τον Νοέμβριο του 2003. Από το 2016 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Έχει συνεχή παρουσία στην Δικηγορική Εταιρεία «ΛΥΣΙΑΣ» από τον Δεκέμβριο του 2003 μέχρι και σήμερα ως ενεργή συνεργαζόμενη Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

Δραστηριοποιείται σε:

  • Υποθέσεις Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου όπως καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, ανατοκισμοί και πανωτόκια, καταχρηστικές χρεώσεις τραπεζών κλπ και ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (διαμεσολάβηση, εξωδικαστικός συμβιβασμός, δικαστικός συμβιβασμός και ευθεία δικαστική επίλυση της οφειλής).
  • Υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου όπως σύσταση, τροποποίηση και λύση πάσης φύσεως εταιρειών (Ι.Κ.Ε. (Μονοπρόσωπες ή μη) Ο.Ε, Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και μέσω των «Υπηρεσιών Μιας Στάσης - One Stop Shop», εφαρμογή του Πτωχευτικού Νόμου και της διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων (άρθρο 99 Ν 3588/2007).
  • Υποθέσεις Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας όπως κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων(λεκτικών και απεικονίσεως).
  • Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου όπως αγωγές διαζυγίων, διατροφής, αγωγή συμμετοχής σε αποκτήματα από γάμο, επίλυση περιουσιακών διαφορών, επιμέλειας ανήλικων τέκνων, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών για διεκδίκηση καταβολής διατροφής ανηλίκων και ενηλίκων προσώπων, αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας, αγωγές επιτροπείας ανηλίκων προσώπων, ποινική αντιμετώπιση υποθέσεων Ενδοοικογενειακής Βίας.
  • Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου, αποδοχές, αποποιήσεις, προσβολές νόμιμης μοίρας, κληρονομικές αγωγές.
  • Υποθέσεις Δικαίου Αλλοδαπών όπως αιτήσεις πολιτογράφησης, άδειες διαμονής κάθε είδους (αρχική χορήγηση ή ανανέωση), προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως, αναστολής και προσωρινές διαταγές στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, υποβολή αντιρρήσεων ενώπιων των Αστυνομικών Τμημάτων.

Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής, Ισπανικής, Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Είναι ενεργό μέλος:

  • «ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΑΔΙΑΒΕ)»
  • «ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (MMIGRATIO)» στην οποίαν είναι ιδρυτικό μέλος.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050