Μαρία Δελημπαΐδη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2005, με βαθμό πτυχίου 8,00.

Μετά την αποφοίτησή της εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Αστικού Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν της επιλογής της, μεταξύ 70 συνολικά ατόμων πανελληνίως, με θέμα: «Το πταίσμα και η αιτιώδης συνάφεια στο δίκαιο της αδικοπραξίας», ενώ ταυτοχρόνως εκπόνησε εργασίες στο Ιατρικό Αστικό Δίκαιο, στο Μισθωτικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών.

Από τον Ιούνιο του 2005 εντάχθηκε στην Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης «ΛΥΣΙΑΣ» αρχικά ως ασκούμενη δικηγόρος. Ακολούθως, εν συνεχεία της συμμετοχής της στις εξετάσεις για την λήψη της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος, όπου πρώτευσε, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εργάζεται στην εν λόγω εταιρεία ως ενεργή συνεργαζόμενη δικηγόρος, εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και πιο συγκεκριμένα στο ιατρικό αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, ακίνητα, μισθωτικές διαφορές, καθώς και διαφορές της ειδικής διαδικασίας του Ν. 733/77. Ενεργό μέλος της «ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΑΔΙΑΒΕ)».

Άριστη γνώση της αγγλικής και επαρκής γνώση της γαλλικής γλώσσας.