Ακίνητα - Απαλλοτριώσεις - Μισθωτικές διαφορές

Ακίνητα - Απαλλοτριώσεις - Μισθωτικές διαφορές

Στον τομέα των ακινήτων (όπως έλεγχος τίτλων, βάρη ακινήτων, αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις, μισθωτικές διαφορές κλπ) η εταιρεία δια των συνεργατών της, προσφέρει ιδιαίτερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ειδικώτερα:

Αγοραπωλησίες

Η εταιρεία μας ασχολείται συστηματικά με αγοραπωλησίες ακινήτων κάθε είδους, ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματικών κτιρίων γραφείων, εμπορικών κέντρων, κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων.

Εργολαβικές συμβάσεις - Ανάπτυξη ακινήτων

Η εταιρεία εκπροσωπεί πολλούς ιδιοκτήτες – οικοπεδούχους αλλά και κατασκευαστικές εταιρίες σε μεγάλο αριθμό εργολαβικών συμβάσεων για ανοικοδόμηση οικοπέδων με το σύστημα της αντιπαροχής ή ανάπτυξη οικοδομικών συγκροτημάτων επαγγελματικής και οικιστικής χρήσης, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη, αλλά και επί τεχνικών θεμάτων με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών, πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Μισθωτικές συμβάσεις

Με την συμβουλευτική και τη νομική υποστήριξη των δικηγόρων της εταιρείας, οι πελάτες μας εξυπηρετήθηκαν σε πληθώρα υποθέσεων εκμισθώσεως κατοικιών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, ξενοδοχειακών μονάδων, χώρων σταθμεύσεως οχημάτων (ανοικτών και κλειστών), σούπερ μάρκετς, κλπ.

Αποζημιώσεις επί απαλλοτριώσεων ακινήτων

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία μας, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και αποζημιώσεως των ιδιοκτητών των ακινήτων και κατά το στάδιο προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος και κατά το στάδιο αναγνωρίσεως των δικαιωμάτων, μέχρι την είσπραξη των επιδικαζομένων αποζημιώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050