Αθλητικό Δίκαιο

Ιδιαίτερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία και στον τομέα του Αθλητικού Δικαίου.

Ιδιαίτερη ευαισθησία και νομικό ενδιαφέρον επιδεικνύει η εταιρεία στο συμβουλευτικό τομέα, για την διασφάλιση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, κάθε εθνικότητας για αθλητές και προπονητές κάθε ειδικότητας.

Συμβάλλει επίσης στην νομική και πραγματική εξέλιξη ενός αθλητικού σωματείου σε ανώνυμο εταιρεία ή σε κάθε άλλη σύννομο τροποποίηση και μεταβολή αυτού.

Διευκολύνει και συμμετέχει στην επίλυση των εργασιακών θεμάτων μεταξύ αθλητών και σωματείων, καθώς και σε επίλυση κάθε συναφούς εργασιακού αθλητικού θέματος.