Αθλητικό Δίκαιο

Αθλητικό Δίκαιο

Ιδιαίτερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία και στον τομέα του Αθλητικού Δικαίου.

Ιδιαίτερη ευαισθησία και νομικό ενδιαφέρον επιδεικνύει η εταιρεία στο συμβουλευτικό τομέα, για την διασφάλιση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, κάθε εθνικότητας για αθλητές και προπονητές κάθε ειδικότητας.

Συμβάλλει επίσης στην νομική και πραγματική εξέλιξη ενός αθλητικού σωματείου σε ανώνυμο εταιρεία ή σε κάθε άλλη σύννομο τροποποίηση και μεταβολή αυτού.

Διευκολύνει και συμμετέχει στην επίλυση των εργασιακών θεμάτων μεταξύ αθλητών και σωματείων, καθώς και σε επίλυση κάθε συναφούς εργασιακού αθλητικού θέματος.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050