Εργατικό, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

Εργατικό, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

Εξειδικευμένες επίσης υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία στο πελατολόγιό της και στους τομείς του εργατικού, του οικογενειακού και κληρονομικού Δικαίου.

Στο εργατικό δίκαιο:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.

Στο οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο:

Αντιμετωπίζονται υποθέσεις όπως:

  • Προγαμιαία συμφωνητικά και συμφωνίες διαζυγίου
  • Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διαζυγίου και διευθέτηση σχετικών διαφορών
  • Διαθήκες και διαχείριση ιδιοκτησίας

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050