Ιατρικά σφάλματα - Αποζημιώσεις θυμάτων

Περαιτέρω η εταιρεία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα τις αξιώσεις των πελατών της, που έπεσαν θύματα ιατρικών σφαλμάτων. Ιατρικό Δίκαιο, Δίκαιο της υγείας, ειδικώτερα:

Αντιμετωπίζεται, κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αναδεικνύονται οι πλημμέλειες και τα ιατρικά σφάλματα με την βοήθεια εξειδικευμένων ιατρικών πραγματογνωμοσυνών, συντασσομένων από ειδικούς ιατροδικαστές και πανεπιστημιακούς συνεργάτες της εταιρείας, για να ξεπερασθούν πολλές φορές ισχυρά συντεχνιακά θέματα αλληλοκαλύψεως των διαπραττομένων ιατρικών σφαλμάτων.