Ιατρικά σφάλματα - Αποζημιώσεις θυμάτων

Ιατρικά σφάλματα - Αποζημιώσεις θυμάτων

Περαιτέρω η εταιρεία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα τις αξιώσεις των πελατών της, που έπεσαν θύματα ιατρικών σφαλμάτων. Ιατρικό Δίκαιο, Δίκαιο της υγείας, ειδικώτερα:

Αντιμετωπίζεται, κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αναδεικνύονται οι πλημμέλειες και τα ιατρικά σφάλματα με την βοήθεια εξειδικευμένων ιατρικών πραγματογνωμοσυνών, συντασσομένων από ειδικούς ιατροδικαστές και πανεπιστημιακούς συνεργάτες της εταιρείας, για να ξεπερασθούν πολλές φορές ισχυρά συντεχνιακά θέματα αλληλοκαλύψεως των διαπραττομένων ιατρικών σφαλμάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050