Τροχαίο Ατύχημα (απόλυτη εξειδίκευση)

Τροχαίο Ατύχημα (απόλυτη εξειδίκευση)

Ιδιαίτερος λόγος ιδρύσεως, στελεχώσεως και καταρτίσεως με απόλυτη εξειδίκευση, της δικηγορικής εταιρείας, υπήρξε η πανελλήνια επιτακτική ανάγκη αντιμετωπίσεως του τροχαίου ατυχήματος, αυτού του εγκλήματος επί της ασφάλτου (θάνατοι, αναπηρίες, σωματικές βλάβες - υλικές ζημιές). Υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εξώδικος και δικαστική διαχείριση των υποθέσεων για την αξιοπρεπή αποζημίωση θυμάτων.

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΛΥΣΙΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αντιμετωπίζει την σύγχρονη καταστροφική μάστιγα της ασφάλτου, που είναι τα τροχαία ατυχήματα και υπηρετεί τα θύματα αυτών, βασιζόμενη στην 45ετή εμπειρία, την γνώση, τον ανθρωπισμό και την πλήρη εξειδίκευση του ιδρυτού της ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΤΛΙΤΣΑ, ο οποίος πλαισιώνεται και από μία μεγάλη ομάδα έμπειρων συνεργατών συναδέλφων του.

Τα εξειδικευμένα μέλη της εταιρείας αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία και διαχειρίζονται με ιδιαίτερη επίσης επιτυχία, εξωδίκως ή Δικαστικώς, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, καθώς και τα ατυχήματα με βαριές σωματικές βλάβες και αναπηρίες, σε οποιοδήποτε Ελληνικό Δικαστήριο, αλλά επίσης και στο εξωτερικό.

Η μόνιμη συνεργασία της εταιρείας με διακεκριμένους καθηγητές των Νομικών Σχολών Θεσσαλονίκης και Αθηνών που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα εγγυάται την απόλυτη συνέπεια και την άψογη παροχή των πλέον απαιτητικών και εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της δικηγορικής εταιρείας  «ΛΥΣΙΑΣ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» παρέχονται είτε στη βάση της ανάθεσης σ' αυτή συγκεκριμένης υπόθεσης (κατ’ αποκοπή) είτε με πάγια μηνιαία ή ετήσια αντιμισθία.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050