Χρηματοοικονομικές διαφορές και Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Χρηματοοικονομικές διαφορές και Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Επιπλέον η εταιρεία έχει εισέλθει δυναμικά στον τομέα του Χρηματιστηριακού Δικαίου (εισαγωγή εταιρειών, χρηματοοικονομικές συμβουλές), του Δικαίου Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.) καθώς και στο τραπεζικό Δίκαιο στον τομέα εξυπηρετήσεως των δικαίων και συννόμων συμφερόντων των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες φυσικών και νομικών προσώπων.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050