Σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης http://www.dsth.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών http://www.dsa.gr
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης http://www.protodikeio-thes.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr
Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr
Ελληνικό Εθνικό Κτηματολόγιο http://www.ktimatologio.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr
Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.europa.eu
Δήμος Θεσσαλονίκης http://www.thessaloniki.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr