Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης http://www.dsth.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών http://www.dsa.gr
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης http://www.protodikeio-thes.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr
Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr
Ελληνικό Εθνικό Κτηματολόγιο http://www.ktimatologio.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr
Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.europa.eu
Δήμος Θεσσαλονίκης http://www.thessaloniki.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050