Ηλίας Κοτλίτσας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2006. Κατά τη φοίτηση του συμμετείχε ενεργά σε πλήθος εργασιών σε πολλούς τομείς του δικαίου.

Από τον Μάιο του 2006 εντάχθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στη δικηγορική εταιρία «ΛΥΣΙΑΣ». Από τον Φεβρουάριο του 2008 δικηγόρος, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση, με συνεχή ενημέρωση για όλες τις δικαιϊκές εξελίξεις με την παρακολούθηση συνεδρίων, βιβλιογραφίας και πρόσφατης νομολογίας.

Γνώση Αγγλικής και Σέρβικης γλώσσας.