Σταμάτης Μπισχινιώτης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με πείρα 26 ετών στη μαχόμενη δικηγορία και συνεργαζόμενος δικηγόρος για όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλο γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο, με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε υποθέσεις ακινήτων και στο εταιρικό δίκαιο, συνεργαζόμενος επίσης με μεγάλες ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες της Θεσσαλονίκης.