Σταμάτης Μπισχινιώτης - Βιογραφικό Σημείωμα

Σταμάτης Μπισχινιώτης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με πείρα 26 ετών στη μαχόμενη δικηγορία και συνεργαζόμενος δικηγόρος για όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλο γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο, με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε υποθέσεις ακινήτων και στο εταιρικό δίκαιο, συνεργαζόμενος επίσης με μεγάλες ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050