Εξειδίκευση

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της ίδρυσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης της εταιρείας είναι η δυνατότητα της παροχής σε κάθε πελάτη της, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενός απόλυτα εξειδικευμένου πακέτου νομικών υπηρεσιών, αλλά και κάθε είδους νόμιμης υπηρεσίας, η οποία θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εκάστοτε εντολέα της. Έχει αποδειχτεί ότι η ατομική άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου είναι ανεπαρκής ως προς την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου επιχειρηματία ή ενός φυσικού προσώπου που καλείται να λειτουργήσει στο νέο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς. Η εταιρεία, παρακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής και διαβλέποντας τις διαγραφόμενες επαγγελματικές προοπτικές επεκτείνει δυναμικά την παροχή των υπηρεσιών της στα Βαλκάνια και κατ’ επέκταση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Τομείς Εξειδίκευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050