Ηλίας Πατσιούρας

Γεννήθηκε στη Δράμα το 1979. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2002. Κατά τη φοίτηση συμμετείχε ενεργά σε πλήθος εργασιών σε πολλούς τομείς του δικαίου, ενώ το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2001, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS) παρακολούθησε μαθήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διεθνών Σχέσεων και Εργατικού Δικαίου - Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στο Πανεπιστήμιο της Παβία (Universita’ di Pavia) στην Ιταλία.

Από τον Οκτώβριο του 2002 εντάχθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στη δικηγορική εταιρία «ΛΥΣΙΑΣ». Από τον Αύγουστο του 2004 δικηγόρος, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2010 προήχθην σε δικηγόρο παρ’ εφέταις.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση, με συνεχή ενημέρωση για όλες τις δικαιϊκές εξελίξεις με την παρακολούθηση συνεδρίων, βιβλιογραφίας και πρόσφατης νομολογίας, στο εργατικό δίκαιο με τις νέες επιβαλλόμενες ρυθμίσεις - εργατικό ατύχημα, στο δίκαιο της πώλησης (ελαττωματικά πωληθέντα προϊόντα - δικαιώματα αγοραστή), στις εμπορικές μισθώσεις και στις μισθώσεις κατοικίας καθώς και αθλητικό δίκαιο.

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.