Υπερχρεωμένα νοικοκυριά N. 3869/2010

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά N. 3869/2010

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως διεκδίκηση επιστροφής των ποινών πρόωρης εξόφλησης δανείων, καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, πανωτόκια. Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη) περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με συνεχή εκπροσώπηση και νομική συμβουλή των πελατών μας σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Νόμου ήτοι απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με διαμόρφωση πρότασης αποπληρωμής της οφειλής τους, δικαστικός συμβιβασμός και ευθεία δικαστική επίλυση της οφειλής.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΥΣΙΑΣ - Σπύρος Κοτλίτσας & Συνεργάτες
Πανελλαδική δικηγορική εταιρεία ατυχημάτων

ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 14, T.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 545329, 2310 535288, 2310 527278
Fax: 2310 500266

ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Κων. Καραμανλή 66Β, Καλαμαριά, Τηλ: 2310 805544

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Κων. Κανάρη, 9 Κολωνάκι
Τηλ: 210 3387050