Υπερχρεωμένα νοικοκυριά N. 3869/2010

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως διεκδίκηση επιστροφής των ποινών πρόωρης εξόφλησης δανείων, καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, πανωτόκια. Ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη) περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με συνεχή εκπροσώπηση και νομική συμβουλή των πελατών μας σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Νόμου ήτοι απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με διαμόρφωση πρότασης αποπληρωμής της οφειλής τους, δικαστικός συμβιβασμός και ευθεία δικαστική επίλυση της οφειλής.